GIỚI THIỆU

Dịch vụ pháp lý hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của đời sống cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác (bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.).

Tại sao phải chọn dịch vụ pháp lý của Luật sư:

Bởi chỉ có Luật sư mới là người được Nhà nước công nhận là người am hiểu pháp luật, với những kiến thức pháp luật của mình, Luật sư tiến hành thực hiện dịch vụ pháp lý một cách độc lập trong phạm vi hành nghề và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó, Luật sư phải đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành nhằm đảm bảo sự yên tâm của khách hàng đối với việc lựa chọn dịch vụ pháp lý của Luật sư.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Luật TTNP đã xác định rằng việc nhận thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng luôn trên nguyên tắc cơ bản như sau:

– Tìm được giải pháp tối ưu nhất đề giải quyết vấn đề pháp lý cho khách hàng;

– Đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng;

– Các Luật sư và chuyên gia tư vấn của Luật TTNP đảm bảo tuân thủ Bộ quy tắc đạo ứng và ứng xử nghể Luật sư và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng;

Chính vì vậy, Công ty Luật TTNP cam kết sẽ hết sức mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý của Luật sư cho tất các cách khách hàng đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!