1. Đại diện:

  • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện những công việc theo yêu cầu của khách hàng;
  • Thực hiện quyền đòi nợ;
  • Trung gian đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp, thực hiện công việc của người thứ ba;
  • Đại diện khách hàng trực tiếp làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Dịch thuật:

Dịch thuật các văn bản, giấy tờ từ tiếng nước ngoài sang thiếng việt nam, từ tiếng việt nam sang tiếng nước ngoài như: Văn bản ủy thác tư pháp, giấy kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, passport,…

3. Quản tài viên:

Dịch vụ Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản, Quản tài viên sẽ đảm nhận toàn bộ những công việc liên quan đến thủ tục phá sản kể từ khi có quyết định phá sản đến khi doanh nghiệp, hợp tác xã tuyên bố phá sản.

Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.