Với đội ngũ Luật sư và cộng sự có chuyên môn giỏi, Luật TTNP hiện đang cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại…cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Với dịch vụ này của Chúng tôi, khách hàng chỉ cần làm việc với Luật sư, không cần trực tiếp làm việc với Tòa án mà vẫn giải quyết được vụ việc

Quy định của pháp luật về đại diện ngoài tố tụng

Xác định thời điểm đại diện ngoài tố tụng

Thời điểm bắt đầu:

– Khi việc đại diện theo pháp luật phát sinh.

– Khi việc đại diện theo ủy quyền được xác lập hợp pháp bằng Hợp đồng ủy quyền.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng ủy quyền: theo pháp luật quy định hoặc khi hết hạn; khi công việc đã hoàn thành hoặc theo thỏa thuận; khi một bên chết, mất tích, đã chết, mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi; khi một bên đơn phương chấm dứt.

Việc xác lập đại diện ngoài tố tụng theo ủy quyền

– Đại diện ngoài tố tụng theo ủy quyền: được xác lập bằng Hợp đồng ủy quyền theo quy định của   Bộ luật dân sự (Điều 581). Hợp đồng ủy quyền có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói, có thể có công chứng, chứng thực hoặc không, tùy từng trường hợp cụ thể và tuỳ từng yêu cầu của mỗi bên.

– Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên đại diện (bên được ủy quyền) có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên được đại diện (bên ủy quyền), còn bên được đại diện chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

– Thời hạn ủy quyền là một năm, nếu không có thỏa thuận thời hạn trong hợp đồng hoặc pháp luật không quy định.

– Việc ủy quyền lại phải được bên ủy quyền đồng ý, hình thức phải phù hợp với hợp đồng ủy quyền chính và không vượt quá phạm vi.

Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng của Luật TTNP:

Với tư cách là đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi tiến hành các hoạt động sau đây:

–   Tham gia với tư cách đại diện cho thương nhân để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết các giao dịch kinh doanh thương mại, các giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;

–   Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;

–   Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính…mà trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất các cá nhân, tổ chức gặp phải.

–   Đại diện các công việc khác ngoài tố tụng trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật…