Bảng Giá Dịch Vụ Luật Sư Tư Vấn

Dưới đây là Bảng báo giá dịch vụ Luật sư tư vấn cho các công việc thường gặp nhất để bạn tham khảo:

STT Dịch vụ Luật sư Mức giá dịch vụ Ghi chú
1 Soạn thảo và công chứng Di chúc Từ 5.000.000 đồng Lệ phí công chứng của Phòng công chứng do bạn chi trả.
2 Tư vấn về thừa kế nhà đất, tài sản Từ 8.000.000 đồng Tuỳ vào giá trị di sản mà mức giá có thể khác nhau.
3 Luật sư tham gia bào chữa vụ án Hình sự Từ 10.000.000 đồng Tuỳ vào tội danh và khung hình phạt mà mức phí có thể khác nhau.
4 Tư vấn ly hôn thuận tình Từ 5.000.000 đồng Tuỳ vào phạm vi công việc mà bạn muốn Luật sư thực hiện mà mức giá có thể khác nhau.
5 Tư vấn ly hôn đơn phương Từ 8.000.000 đồng Tuỳ vào giá trị tài sản tranh chấp và giành quyền nuôi con mà mức giá có thể khác nhau.
6 Tư vấn pháp luật thường xuyên Từ 5.000.000 đồng Tuỳ vào số giờ Luật sư tư vấn hàng tháng mà mức giá có thể khác nhau.
7 Soạn thảo và rà soát Hợp đồng Từ 3.000.000 đồng Tuỳ vào giá trị Hợp đồng mà mức giá có thể khác nhau.
8 Tư vấn và giải quyết tranh chấp tại Toà án, Trọng tài Từ 10.000.000 đồng Tuỳ vào giá trị tranh chấp mà mức giá có thể khác nhau.
9 Tư vấn thành lập Doanh nghiệp Từ 3.500.000 đồng Tuỳ vào hồ sơ và phạm vi công việc Luật sư tư vấn mà mức giá có thể khác nhau.
10 Tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động Từ 5.000.000 đồng Tuỳ vào giá trị tranh chấp mà mức giá có thể khác nhau.
11 Tư vấn các vụ việc Dân sự Từ 1.000.000 đồng Tuỳ vào từng loại việc cụ thể mà mức giá có thể khác nhau.
12 Tư vấn đặc biệt cho cá nhân – Tư vấn theo hồ sơ có tại Tòa án sau khi đã hòa giải, công khai chứng cứ (Luật sư thực hiện thu thập). Từ 3.000.000 đồng Tuỳ vào độ phức tạp của hồ sơ cụ thể mà mức giá có thể khác nhau.
13 Tư vấn soạn thảo các loại đơn qua Email Từ 300.000 đồng Tuỳ vào độ phức tạp của hồ sơ cụ thể mà mức giá có thể khác nhau.
14 Tư vấn qua điện thoại Miễn phí
15 Các dịch vụ khác Theo thỏa thuận Tuỳ vào từng loại việc mà bạn thoả thuận mức giá với Luật sư